NLS Bergen Krets avholder årsmøte den

16. mars 2022 kl 19:00.

Sted: Kantinen Slåtthaughallen 

Saker til årsmøte må være styret i hende innen 7. mars.

Nye kurs for våren 2022 vil ha oppstart i uke 1 og 2

Vi tilbyr kurs i babysvømming, samt svømmekurs for barn og voksne. Informasjon og påmelding ligger på de respektive undersidene:

Vi har kurs i disse hallene: