Om oss

Styret 2021-2022

Leder: Reidar Krabbedal
Nestleder : Anette ten Kate
Styremedlem: Sandy Fure

Styremedlem: Kjersti Borge Aase – bemanning bad
Styremedlem: Bård Emil Danielsen –  fagansvarlig

1. Varamedlem: Elin Gullaksen
2. Varamedlem: Kristin Bruvik

Regnskapsfører: Kristin Bruvik

Sekretær: Anette ten Kate

Ideologi

I tråd med Norges livredningsselskap og ILSe (International Life Saving, feduration of Europe), jobber Bergen krets for å forebygge drukningsulykker og andre ulykker knyttet til vannaktiviteter.

Vi ønsker derfor å sette fokus på selvberging vs konkurranse svømming, da vi ser på selvberging som mer forebyggende enn ”korrekt” teknikk svømming. Det må også være sagt at for å kunne utføre selvberging, må man ha en ha en god forståelse av bevegelsesmønstre i vann, og en god teknikk. Vi vektlegger brystsvømming og elementær rygg svømming som teknikker, da disse er mest hensiktsmessig i forhold til selvberging og livredning. Det er allikevel allsidig svømmeferdighet som er sentralt, og ikke spesifikke svømmearter.

I et selvbergingsperspektiv trener vi på å svømme med stor svømmemotstand (spesielt i forhold til utesvømming), svømme med klær, lavere fart og kortere distanser (utholdenhet er viktig, så i bassenget er et mål å svømme langt), svømme med hodet både over og under vann.

I babysvømming står selvberging sentralt, der øvelser som å dykke, svømme til kant og lære foreldre å svømme med sine barn på slep er viktig. I svømmeopplæringen er det mange øvelser som bedrer barnas allsidighet i vann, både gjennom lek og ved teknikk trening. Videregående kurs for barn jobber mot å bedre allsidig svømmeferdigheter og å trene på livredning. Voksenopplæringen setter fokus på å klare seg selv i vannet, og får en effektiv fremdrift i vann.